Naše inicijative u zajednici i partnerstva s drugim organizacijama civilnog društva

Udruga Suncokret – Pula jedna je od inicijatorica i osnivačica Volonterskog centra Istra. Zajedno s udrugom Metamedij, udrugom ZUM, udrugom Zelena Istra te fizičkim osobama u proljeće 2012. godine osnivaju Volonterki centar Istra (VCI) 2012. Osnivanje volonterskog centra omogućeno je financijskom podrškom Istarske županije.

Razvoj volonterstva u Istri – u školskoj godini 2013./14. Suncokret je bio partner Volonterskom centru Istra te proveo niz radionica u srednjim školama promovirajući volonterstvo kao jedno od načina aktivnog uključivanja mladih u razvoj zajednice. Projekt su financijski podržali Istarska županija i Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Regionalni razvoj -Program MRRAK (2013.-2016.). Udruga Smart iz Rijeke kao nositelj programa i udruge: Suncokret – Pula, Pokretač iz Korenice, Lag Vallis Colapis iz Ozlja kao lokalni partneri provodili su program MRRAK sa svrhom jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva. Program je financiran od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Otvorena platforma Rojc – Suncokret je partner na projektu SUR-u (Savezu udruga Rojca) sa svrhom promicanja modela aktivnih subjekata civilnog društva koji preuzimaju odgovornost za upravljanje zajedničkim dobrom, zajamčeno i dugotrajno korištenje javne infrastrukture za društvene svrhe i poticanje procesa demokratizacije. Projekt je u 2015. godini financirala Zaklada za razvoj civilnog društva.

„Mala Škola“- u školskoj godini 2015./16. Suncokret je bio partner Udruzi za autizam Istarske županije na projektu „Mala Škola“ čija je svrha pripremiti djecu s poremećajem iz autističnog spektra za školu.

Tijekom dosadašnjeg rada surađivali smo s jedinicama lokalne uprave i samouprave, ministarstvima, CZSS-ima, organizacijama civilnog društva u Hrvatskoj i inozemstvu, medijima, obrazovnim ustanovama, ustanovama u kulturi, organizacijama za posredovanje volonterskog rada i dr.