Dosadašnje iskustvo

Program Praktične perspektive“ – 2005. – 2016.

Osnovna  mu je svrha informiranje i osnaživanje mladih za aktivno djelovanje u društvu. Provodio se u srednjim školama u Puli (povremeno u osnovnim školama u Puli i okolici).

Ciljevi programa: educirati učenike i učenice o vrijednostima i značaju civilnog društva; uključiti učenike i učenice u aktivnosti u zajednici; motivirati učenike i učenice na preuzimanje aktivnije uloge u zajednici. U zadnjih nekoliko godina provedbe program se intenzivnije provodio uključujući studentice i studente koji su odabrali kolegij “Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo” na Sveučilištu J. Dobrile u Puli. Osim teorijskog znanja, uključivanjem u aktivnosti Udruge, studenti i studentice imaju prilike upoznati se s radom i razvojem civilnog društva u lokalnoj zajednici te steći praktično iskustvo u provođenju interaktivnih radionica s učenicima i učenicama srednjih škola (povremeno i osnovnih).

Aktivnosti su se odvijale tijekom školske godine u sljedećem obliku: edukativne radionice za učenike i učenice (metoda “Future workshop”); trening – edukacije za mlade voditelje radionica; aktivnosti za zajednicu (uključivanje mladih u aktivnosti drugih udruga/ustanova – iskustvo). Tijekom provedbe programa Udruga Suncokret – Pula surađivala je sa srednjom Ekonomskom školom u Puli, Učeničkim domom u Puli, Srednjom medicinskom školom u Puli, OŠ Juršići, OŠ Vidikovac, OŠ Stoja i Školom za odgoj i obrazovanje Pula te Udrugom cerebralne paralize IŽ, Udrugom za autizam Istra, Domom za starije i nemoćne A. Štiglić – Dnevnim boravkom za osobe s Alzheimerovom demencijom i drugim demencijama te Dnevnim centrom za rehabilitaciju Gregovica.

Program su financijski podržali: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Grad Pula, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. 

 Projekt „Most“ – 2005. – 2015.

Opći cilj projekta bio je povećati mogućnosti uključivanja djece i mladih s teškoćama u razvoju u društveni i kulturni život zajednice. Specifični ciljevi: educirati djecu i mlade bez teškoća za probleme i teškoće s kojima se suočavaju djeca i mladi s teškoćama u razvoju te educirati studentice i studente (buduće učitelje) za veću primjenu grupnog rada u nastavi kao elementa za razvoj tolerancije i prihvaćanja različitosti.

Tijekom godina surađivali smo sa Sveučilištem J. Dobrile u Puli (Odjel za odgojne i obrazovne znanosti), Školom za odgoj i obrazovanje u Puli, osnovnim školama Tone Peruško i Vidikovac, udrugom cerebralne paralize IŽ i Udrugom za autizam IŽ.

Projekt je financijski podržan od: Istarske županije, Grada Pula, Ministarstva socijalne politike i mladih, Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske.