Aktualni projekti

„Zabavne i korisne vještine“

Svrha projekta je pružiti znanja i vještine radnim terapeutima i terapeutkinjama te volonterima i volonterkama koje skrbe o osobama starije životne dobi ili osobama s psihičkim bolestima. Kroz edukacijske radionice pružaju se znanja i vještine o provođenju likovno-oblikovnih radionica i grupnog rada za starije osobe. Edukacija uključuje 15 – 20 korisnika i korisnica te obuhvaća stjecanje znanja iz metoda rada u malim grupama participativnog, radioničkog pristupa i stjecanje praktičnih vještina u području likovno-oblikovnog rada. Kao nastavak edukacije u jednom od domova sudionika ili mjesta vaninstitucionalne skrbi organizira se prikazivanje primjene stečenih znanja i vještina na edukacijskim radionicama (kroz izložbe, sajam i sl.).

Projekt financijski podržavaju:

– Istarska županija – Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb. Projekt je usklađen s Planom za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije, područje: Skrb za starije i nemoćne.

– Grad Pula (2017.)

„Lakše kroz školu“

Projekt je nastao 1999. godine kao odgovor na potrebe djece i mladih, upite roditelja, staratelja i školskih psihologa za pomoć u savladavanju školskog gradiva.

Opći cilj je poboljšati strategije učenja, jačanje socijalne kompetencije djece i mladih te nastavničke kompetencije studentica i studenata Sveučilišta J. Dobrile u Puli. Djecu se kroz pomoć u učenju potiče na usvajanje školskog gradiva i razvijanje strategija uspješnog učenja te ih se potiče na suradničku i nenasilnu komunikaciju. Studente i studentice se kroz ciklus radionica educira za provođenje aktivnosti Pomoć u učenju i za provedbu socijalizacijskih radionica korištenjem i poticanjem grupnog i timskog rada te ih se nakon toga uključuje u rad s djecom.

Projekt se provodi u suradnji sa Sveučilištem J. Dobrile u Puli te osnovnim i srednjim školama u Puli i okolici.
U projekt se godišnje uključi 10 – 15 studentica i studenata, 60 učenika i učenica te oko 5 volontera i volonterki.

Riječ je o dugogodišnjem projektu koji čini organizaciju Suncokret vrlo prepoznatljivom. Projekt financijski podržavaju ili su podržali Grad Pula, Istarska županija i Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta i tadašnje Ministarstvo socijalne politike i mladih.

„Volunteen“ (2016. – 2019.)

Partnerska smo organizacija provedbi projekta VOLUNTEEN čiji je svrha jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i odgojno obrazovnih ustanova na području Istarske županije. Cilj je uspostaviti volonterski program te unaprijediti znanja i vještine učenika i učenica srednjih škola za organiziranje i provedbu volonterskih aktivnosti. Uspostavit će se dva školska volonterska programa te potaknuti relevantne dionike na razvoj volonterstva. Nositelj projekta je Udruga ZUM, a partneri su Udruga Suncokret – Pula, START – UP udruga, Ekonomska škola Pula te Gimnazija i strukovna škola J. Dobrile Pazin.

Više o tome na: volunteen.info

„Medijski kompetentna obitelj“

Projekt je nastao na temelju istraživanja koje je provela studentica Odjela za odgojne i obrazovne znanosti. Na temelju rezultata istraživanja ponudila je prijedlog rješenja te se projekt provodi od 2014. godine na području Istarske županije.

Opći cilj projekta je unaprijediti komunikacijske i medijske kompetencije roditelja/skrbnika te studentica i studenata (budućih učiteljica i učitelja te odgojitelja) u svrhu jačanja zaštite dječjih prava.

Specifični ciljevi su informirati i educirati roditelje o utjecaju medija i medijskog sadržaja na ponašanje djece, podići svijest odraslih o važnosti komunikacije s djecom o medijskom sadržaju te razvijati kritičko mišljenje kod djece.

U dvije protekle godine u aktivnosti projekta bila su uključena oko 150 sudionika i sudionica (roditelji/skrbnici djece predškolske dobi te studentice/studenti i odgojiteljice/odgojitelji), provedeno je ukupno 12 ciklusa edukativnih radionica u partnerstvu i suradnji s dječjim vrtićima u Istarskoj županiji (u Puli, Pazinu, Medulinu i Ližnjanu).

Projekt financijski podržavaju Istarska županija i Grad Pula.