Znatiželjologija

Slobodno vrijeme treba biti “prostor” obojan različitim emocijama koje kod djece izazivaju radost, podižu samopouzdanje te mogu služiti kao distrakcija od stresa. Znatiželjologija nudi siguran prostor i aktivno sudjelovanje, razvija osobnu i društvenu odgovornost.

Kako? U obliku interaktivnih radionica u ciklusu od 8-10 susreta.

Kada? Tijekom školske godine, jednom tjedno u prostoru Udruge.

Za koga? Za djecu od 9 do 12 godina.

Želite li znati više javite se na: pula@suncokret.hr, suzi@suncokret.hr

Pomoć u učenju

Jačanjem školskih kompetencija djeca stvaraju pozitivnijiu sliku o sebi, jačaju samopouzdanje, ostvaruju potrebu za moći te su zadovoljnija sobom.

Kako? Individualni rad, rad u paru ili maloj grupi, podrška u savladavanju školskog gradiva.

Kada? Tijekom školske godine: pon-čet od 17:00 do 18:15 h.

Za koga? Za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola.

Želite li naučiti više javite se na: pula@suncokret.hr, suzi@suncokret.hr

Neformalno učenje – ciklus edukativnih radionica za studente i studentice, volontere i volonterke

Edukacija za vođenje interaktivnih radionica kao alata za jačanje socijalnih kompetencija, osobni i društveni razvoj djece osnovnoškolske dobi.

Kako? Ciklus dvodnevnih radionica u trajanju od 10 sati, uključivanje u rad s djecom (10 susreta).

Kada? Organiziramo 2 puta godišnje (listopad-prosinac, ožujak-svibanj).

Za koga? Za studentice i studente, volontere i volonterke koji rade ili namjeravaju raditi s djecom.

Želite li ulagati više i bolje javite se na : pula@suncokret.hr, suzi@suncokret.hr