AKTIVNOSTI ZA RODITELJE/SKRBNIKE

Internet, televizija, računalo sastavni su dio suvremene obitelji. Već od najranije dobi dijete zna i može samostalno rukovati daljinskim upravljačem, uključiti računalo i pokrenuti crtani film…

Kakav utjecaj imaju mediji na djecu? Mogu li samo roditelji biti odgovorni za potencijalno negativan utjecaj medija na njihovu djecu? Pitanja su koja si danas, u „moru“ masovnih medija, trebamo postaviti.

Kako? Ciklus od 2 radionice na temu: „Komunikacija između odraslih i djece“,  „Utjecaj medija na djecu“.

Kada? Tijekom školske godine (od rujna do prosinca i od ožujka do lipnja).

Za koga? Za roditelje/skrbnike predškolske djece i djece nižih razreda osnovne škole, stručne suradnice i suradnike te sve one koji se posredno ili neposredno bave djecom.

Želite li sudjelovati i biti više medijski kompetentni javite se na: pula@suncokret.hr, suncokret.andrea@gmail.com

AKTIVNOSTI S OSNOVNIM ŠKOLAMA

Znatiželjologija – opći cilj radionica je unaprijediti znanja i vještine djeca u području dječjih prava i demokratskog građanstva.

Kako? U obliku interaktivnih radionica, 5 susreta u trajanju od 2 školska sata (max. broj sudionika/sudionica: 20).

Kada? Tijekom nastavne godine (u sklopu vannastavnih aktivnosti ili sata razrednog odjeljenja, dogovor sa školama).

Za koga? Radionice su namijenjene djeci od 1. do 4. razreda OŠ.

Za više informacija i dogovor javite se na: pula@suncokret.hr

AKTIVNOSTI  S USTANOVAMA U SOCIJALNOJ SKRBI

Zabavne i korisne vještine

Radni terapeuti i radne terapeutkinje, kao i volonteri i volonterke usavršavaju se u provedbi grupnih kreativnih aktivnosti sa starijim osobama.

Kako? U obliku dvodnevnih interaktivnih radionica.

Kada? U jesen/zimu.

Za koga? Radne terapeute/terapeutkinje, volontere i volonterke koji rade sa starijim osobama.

Želite li više informacija javite se na: pula@suncokret.hr

AKTIVNOSTI SA SREDNJIM ŠKOLAMA

Učenje ulaganjem u zajednicu – svrha radionica je poticati i afirmirati vrijednosti aktivnog i odgovornog građanstva kod mladih.

Kako? U obliku interaktivnih radionica, 5 susreta u trajanju od 2 školska sata (max. broj sudionika/sudionica: 20).

Kada? Tijekom nastavne godine (u sklopu vannastavnih aktivnosti, sata razrednog odjeljenja ili drugih predmeta, dogovor sa školama).

Za koga? Radionice su namijenjene mladima od 15 do 18 godina.

Radionice se provode u partnerstvu s Domom za starije i nemoćne „A. Štiglić“ – Dnevni boravak za osobe s Alzheimerovom demencijom i ostalim demencijama.

Zainteresirani za suradnju mogu se javiti na: pula@suncokret.hr